Menu

Prosjekt

Vi tar på oss renoveringsprosjekter og enkelte byggesaker som en del av vårt tjenestetilbud. Med egen stab og et nettverk av samarbeidspartnere leverer vi kvalitetsarbeid i tråd med gjeldende byggteknisk forskrift og SAK10.

Du som kunde forholder deg til en kontaktperson hos oss og vi tar oss av all administrasjon, oppfølging med offentlige myndigheter, søknader og lignende.

Til hvert prosjekt utarbeider vi en egen SHA-plan som er tilgjengelig for kontroll i vårt mobile prosjektkontor, alle samarbeidspartnere følger vårt HMS-arbeid hvor de er involvert. Vi stiller også krav til leverandører rundt internkontroll og norsk lovgivning.

  • Faglig ledelse har flerårig utdanning og høyere grad innen byggeteknikk. Virksomheten har påbegynt den nødvendige praksistiden etter endt utdannelse, for å kunne erklære ansvarsrett for SØK/UTF/PRO i tiltaksklasse 1 og 2(3) - som en del av en langsiktig plan. Inntil videre sendes ansvarserklæring direkte til byggesaksmyndighetene ved behov.
  • Med eget mobilt prosjektkontor tilpasset kranbil og HMS-vogn på tilhenger, kan vi foreta løpende vurderinger og beregninger "on site" på byggeplass, tidlig i fremdriftsfasen. Vår kjernevirksomhet er primært i Bergen, mobiliteten gjør imidlertid at vi kan ta på oss prosjekter utenbys.

  • Virksomheten er partner med stemmerett i SfS BA - Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg. Gjennom proaktivt engasjement, arbeides det kontinuerlig med HMS-arbeid - for å sikre en trygg og meningsfull arbeidshverdag.

___________________________________________


Mobilt prosjektkontor.

_________________________

Ta gjerne kontakt for å høre om vi kan hjelpe deg med deres prosjekt.

I hovedmenyen kan man under prosjekt, se spesifiserte tjenester i sidefane >

E-post: post@fdvgroup.no

Tlf: 55 91 00 00

Prosjektledelse byggeteknikk - Plan og byggsak - Analyser - Byggetegningersiden administreres av GNett