Menu

Prosjekt

Vi tar på oss renoveringsprosjekter og enklere byggesaker som en del av vårt tjenestetilbud. Med egen stab og et nettverk av samarbeidspartnere leverer vi kvalitetsarbeid i tråd med gjeldende byggeforeskrifter.

Du som kunde forholder deg til en kontaktperson hos oss og vi tar oss av all administrasjon og oppfølging, kontakt med offentlige myndigheter, søknader og lignende.

Til hvert prosjekt utarbeider vi en egen plan som er lett tilgjengelig i vår HMS-vogn, alle samarbeidspartnere følger vårt HMS-arbeid hvor de er involvert, vi stiller også krav til leverandører rundt internkontroll og norsk lovgivning.

Vi er i en prosess hvor vi for tiden vil søke om sentral godkjenning i flere tiltaksklasser og godkjenningsområder som en del av en langsiktig plan. Inntil videre sendes ansvarserklæring til kommunen ved behov.

Ta gjerne kontakt for å høre om vi kan hjelpe deg med deres prosjekt.

E-post: post@fdvgroup.no

Tlf: 55 91 00 00

Elektriker - Rørlegger - Maler - Tømrer - Murer- Montør

siden administreres av GNett