Menu

Etterisolering av bolig.

Energirådgivning

Vi utfører energirådgivning og vurderinger med tilstandsrapport tilknyttet energitiltak, rettet mot boligmarkedet.

Under befaring utføres det - av bygningssakkyndig, en grundig gjennomgang med innmålinger på stedet og beregninger i etterkant.

Det utarbeides rapport som kan benyttes i forbindelse med salg av bolig, rehabilitering eller søknad om offentlig støtte. Vi er også behjelpelig med søknader til såkalte "grønne banklån".

Tiltak kan være oppgradering av bygningskroppen med/og for eksempel etterisolering, montering av varmepumper, utskifting av dører/vinduer, m.m, for å imøtekomme dagens standard til TEK-krav, og senke energikostnadene.

FDV Group v/faglig ledelse er offentlig godkjent og virksomheten oppført i Enova rådgiverregisteret.

Under er det linket til Enova hjemmeside, her finnes ytterligere informasjon om hvor mye man kan få i støtte og vilkårene for å søke.

Det er lagt opp til å få støtte til energirådgivning, denne kan utvides dersom man inkluderer termofotografering - som et ledd i prosessen.

https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/energiradgivning/

_________________

I forbindelse med energirådgivning yter vi bistand med følgende:

  • Rådgivning
  • Varmetapsberegning/U-verdi beregninger
  • Relativ fuktighet/duggpunkt-temperatur
  • Kuldebroer/fuktmåling
  • Energiklassifisering og energieffektivisering
  • Dimensjonering av ventilasjonsanlegg
  • Oppmåling/innmåling
  • Termofotografering
  • Tilstandsrapport/takstrapport
  • Tiltaksplan med lønnsomhetsanalyse

________________

Termofotografering og måling av kuldebroer.

________________

_____________________

Etter innsamling av informasjon og inn-data, benyttes et profesjonelt beregningsprogram - hvor det utføres en rekke simuleringer opp mot TEK-krav.
______________________

Ta kontakt for å bestille din energivurdering.
E-post: post@fdvgroup.no
__________________
siden administreres av GNett