Menu

Konstruksjonsteknikk


FDV Group leverer tjenester rundt lastdimensjonering av bæresystemer for ulike bygningskonstruksjoner.

Utførende beregninger gjøres opp mot gjeldende - og neste generasjons Eurokoder, innfelt i Norsk Standard.

Tjenester:

  • Rådgivning
  • Lastvirkningsanalyser
  • Statiske beregninger
  • Dimensjonering
  • Bygningsfysikk
  • Betongkonstruksjoner og murverk
  • Stål og trekonstruksjoner
  • Bøyeliste og armeringstegninger

_______________________________

Dimensjonering og styrkeberegning av tre, stål og betong.

________________________________

Dimensjonering, styrkeberegning og kontroll av ulike bygningsdeler.


________________________________

Tjenestetilbudet er i en oppstartsfase og utvikles i tiden fremover.

siden administreres av GNett