Menu

Analyser

Som en del av planarbeidet enten det er områderegulering, detaljregulering eller et enkelt tiltak - kan vi tilby grundig gjennomførte analyser, med supplement til SEFRAK, konsekvensutredning, kulturminne, planinitiativ, mulighetsstudie m.m.

Analysene systematiserer bl.a. forståelsen av et steds fortid, nåsituasjon og framtidsmuligheter.

Vi kan være behjelpelig med følgende:

  • Rådgivning og utredning
  • Kulturminne, steds og ROS-analyser
  • Bistand med planinitiativ
  • Planbeskrivelser og konsekvensutredninger
  • Egenhetsanalyser og markedsundersøkelser
  • Funksjonsanalyser
  • Støyundersøkelser i forbindelser med reguleringsplaner
  • Tomteforhold med samhandling og dialog med offentlige myndigheter

E-post: post@fdvgroup.no

Tlf: 55 91 00 00

Prosjektledelse byggeteknikk - Plan og byggsak - Analyser - Byggetegninger

siden administreres av GNett