Menu

Byggetegninger og BIM

Vi utarbeider prosjekttegninger og teknisk tegner benytter Revit som tegneprogram.

  • Plan, snitt og fasadetegninger
  • BIM-løsninger
  • Søknadsprosedyrer
  • Bygningsfysikk
  • Estetikk rådgivning

Tjenesten er i en oppstartsfase.

siden administreres av GNett