Menu


Vedlikehold

Et av våre satsingsområder er vedlikehold og forefallende arbeid av næringsbygg, borettslag og sameier. Vi utfører enkeltoppdrag samtidig som vi tilbyr langsiktige vedlikeholdsavtaler som er spesielt tilpasset hver enkelt kunde. Vi tilbyr basisavtaler med supplering og muligheter for oppgradering ved økende behov eller sesongbetonte oppgaver.

Våre driftsledere er faglært, innehar forskjellige sertifiseringer og besitter høy kompetanse, med bred erfaring innen disse fagfeltene:

- Vedlikehold
- Teknisk kontroll
- Service og leverandøravtaler
- Fakturakontroll og attestasjon
- Brannvernledelse og hms
- Leietaker tilpasninger
- Inn- og utflyttingsbefaringer
- Rapportering til myndigheter

Vi utfører det meste av forefallende arbeid som klipping av plen og hekk i sesongen, brøyting/salting i vinter halvåret, maling, graffitifjerning, utskiftning av låser, stillasarbeid, liftarbeid, fasadevask oppmåling av parkeringsplasser og andre tradisjonelle vaktmestertjenester.


Vi tar også på oss oppdrag innen maler, gartner, tømrer, murer, rørlegger og elektrikerfaget gjennom vår egen organisasjon eller via våre samarbeidspartnere, vi får jobben gjort!


Dersom det oppstår lekkasje eller lignende har vårt servicepersonell med seg i bilene et bredt spekter av utstyr med apparater som indikerer sopp/muggdannelse, kuldebroer og termokamera. Vi har også inspeksjonskamera for røropplegg og steder med vanskelig tilkomst.


Vi utfører inspeksjon med tilstands dokumentering av og under kaianlegg, flytebrygger m.m. Vi har spesialutstyrt lavtbyggende fartøy med HD-kamera samt påmontert verktøy for gjennomføring av enklere vedlikeholdsarbeid, på steder med utfordrende tilkomst.


For å kunne gi våre kunder, leietakere og beboere bedre service har vi opprettet et kundesenter på nett. Under kontakt oss siden kan du melde fra om feil og mangler du oppdager i dine lokaler eller fellesområder som vi må utbedre.


24 timers beredskap.________________________________________Egen intern bud og transporttjeneste..


__________________________________________________


siden administreres av GNett