Menu


Eiendomsdrift

Vi tar på oss driftsleder rollen på de respektive eiendommene, driftslederen er vårt ansikt utad og en nøkkelperson som har daglig tett oppfølging med brukerne av bygget.

Våre rutiner er organisert slik at eiendommens verdi og kvalitet opprettholdes, og den løpende driften er kostnadseffektiv, samtidig som realverdien av eiendommen ivaretas.

Vi drifter eiendommer i hele Bergen/omegn.

Inngår du en avtale om driftstjenester hos oss, er din eiendomsmasse i trygge hender.

Våre oppgaver:

Kontroll og kvalitetssikring

 • Fellesarealer
 • HMS intern kontroll
 • Fasader
 • Tak
 • Vinduer
 • Dører/lås systemer
 • Sanitær-anlegg
 • Skift av defekte lysdeler

Vedlikehold

 • Høytrykksvask og spyling av utv fellesarealer
 • Høytrykksvask og rens av fasader
 • Grafittifjerning
 • Avfallsbeholdere

Drift og oppfølging av tekniske anlegg

 • Brøyting og salting i sesong
 • Plenklipp
 • Ventilasjon
 • Kjølemaskiner
 • Fyringsanlegg
 • Heiser
 • Avfall

Kontroll og ajourføring av

 • Brannvernledelse
 • Rømningsveier, nød-/ledelys
 • Brannsentral
 • Sprinkleranlegg
 • Avviksrapportering
 • Sopp/mugg inspeksjon
 • Termofotografering

24 timers beredskap.siden administreres av GNett